MCV Kristianstads styrelse

Roll  Namn  Tel  Mobil mail
tf. Ordföranande Sven Bjärlestam 0705-291909 sandhusen199@hotmail.com
Kassör Jan Toth 0708-352267 janne.toth@hotmail.com
Ord ledamot/
vice ordförande
Staffan Malmqvist 0414-73775 0702967565 hans.qvist@hotmail.se
Ord ledamot/
sekriterare
Christoffer Blomdahl 0768-970842 christoffer.blomdahl@hotmail.com
Ord ledamot/
marknadsgeneral
Jörgen Sellgren 0733-640835 tobbejygge0562@gmail.com
Suppleant Mattias Skoog mattias73_07@hotmail.com
Suppleant Tommy Svärd 0733-626799 tommysvard2@gmail.com
Revisor./kvartm. Per Löfberg 044-24 35 27
Revisor Björn Thalin 0730-768230 bjorn.e.thalin@telia.com
kvartm. Klas Sturesson 044-24 46 76 0730-404400 klazze@telia.com
Klubbtelefon Uno Henningsson 0766-329205 070-9623072
Klubbtelefon 0766-329205 info@mcvvksd.se
Rev. Per Löfberg 044-243527

GDPR = Dataskyddsförordningen och MCV

Från slutet av maj i år är PersonUppgift Lagen (PUL) ersatt av den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen syftar till att öka individens rätt till insyn och påverkan av register som innehåller personuppgifter.

Lagen ställer vissa krav på företag och organisationer. Det skall t.ex. finnas en personuppgiftsansvarig som skall utarbeta och dokumentera rutiner för hantering av registret. För MC-Veteranerna Kristianstad är det t.v. vår ordförande som har den rollen. Individen / medlemmen skall lämna samtycke till att registreras i registret alt. skall ett avtal upprättas. Kan t.ex. vara i form av medlemsansökan. Medlemmen skall ha tillgång till vilken information som finns i registret samt ha möjlighet att ändra eller radera uppgifterna.

Det medlemsregister som MC-Veteranerna Kristianstad har upprättat innehåller: namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer, ev. e-mail, och ev. fordonsinnehav. Uppgifter om fordonsinnehav är redan nu frivillig uppgift men är en viktig uppgift för att kunna utbyta information om visst fabrikat och modell mellan medlemmar. Registret innehåller inte några känsliga uppgifter som t.ex. personnummer, bankkonton, politisk tillhörighet, etnisitet etc.

Som medlem har du rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade eller t.o.m. raderade. Önskar du dina uppgifter raderade innebär det att du inte längre kan vara medlem i vår förening eftersom vi då inte har uppgift om var medlemstidning eller inbetalningskort för medlemskap skall skickas. Önskar du få information, eller ändra registeruppgifter så kontaktar du vårt kansli.

Det är Datainspektionen som är uttolkare och granskare av förordningen. De har nu startat sitt arbete men vi bedömer att vår förening står långt ner på granskningslistan, men vill ändå informera våra medlemmar om den nya dataskyddsförordningens innehåll.