MCV Kristianstads styrelse

Roll Namn Tel Mobilmail
tf OrdföranandeSven Bjärlestam0705-291909sandhusen199@hotmail.com
KassörJan Toth0708-352267janne.toth@hotmail.com
Ord ledamotLars Wiik0736-882473wiik.lars@gmail.com
Ord ledamotChristoffer Blomdahl0768-970842christoffer.blomdahl@hotmail.com
Ord ledamotJörgen Sellgren0733-640835tobbejygge0562@gmail.com
SuppleantMattias Skoogmattias73_07@hotmail.com
Staffan Malmqvist0414-737750702967565hans.qvist@hotmail.se
RevisorPer Löfberg044-24 35 27
RevisorBjörn Thalin0730-768230bjorn.e.thalin@telia.com
RevisorKlas Sturesson044-24 46 760730-404400klazze@telia.com
Valberedning
ValberedningUno Henningsson070-9623072iza.henningsson@telia.com

GDPR = Dataskyddsförordningen och MCV

Från slutet av maj i år är PersonUppgift Lagen (PUL) ersatt av den EU-gemensamma Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen syftar till att öka individens rätt till insyn och påverkan av register som innehåller personuppgifter.

Lagen ställer vissa krav på företag och organisationer. Det skall t.ex. finnas en personuppgiftsansvarig som skall utarbeta och dokumentera rutiner för hantering av registret. För MC-Veteranerna Kristianstad är det t.v. vår ordförande som har den rollen. Individen / medlemmen skall lämna samtycke till att registreras i registret alt. skall ett avtal upprättas. Kan t.ex. vara i form av medlemsansökan. Medlemmen skall ha tillgång till vilken information som finns i registret samt ha möjlighet att ändra eller radera uppgifterna.

Det medlemsregister som MC-Veteranerna Kristianstad har upprättat innehåller: namn, adress, telefonnummer, medlemsnummer, ev. e-mail, och ev. fordonsinnehav. Uppgifter om fordonsinnehav är redan nu frivillig uppgift men är en viktig uppgift för att kunna utbyta information om visst fabrikat och modell mellan medlemmar. Registret innehåller inte några känsliga uppgifter som t.ex. personnummer, bankkonton, politisk tillhörighet, etnisitet etc.

Som medlem har du rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade eller t.o.m. raderade. Önskar du dina uppgifter raderade innebär det att du inte längre kan vara medlem i vår förening eftersom vi då inte har uppgift om var medlemstidning eller inbetalningskort för medlemskap skall skickas. Önskar du få information, eller ändra registeruppgifter så kontaktar du vårt kansli.

Det är Datainspektionen som är uttolkare och granskare av förordningen. De har nu startat sitt arbete men vi bedömer att vår förening står långt ner på granskningslistan, men vill ändå informera våra medlemmar om den nya dataskyddsförordningens innehåll.